Fakturex wer. 0.904

Fakturex wer. 0.904

Drukuj
Wykonano 100%
Dodane:

(100%) na wydruku podział nazwy nabywcy w zależności od długości do trzech linii tekstu

Poprawione:

(100%) wydłużona nazwa usługi (stara długość 50 znaków) - baza danych, formularz dot. usług
(100%) poprawiony wydruk faktury rozszerzenie pola nazwa usługi

na wydruku

(100%) jeżeli brak ulicy nie drukuje się samo ul.
(100%) jeżeli brak nr mieszkania nie drukuje się samo m.
(100%) na wydruku zamiast terminu płatności drukowała się data wystawienia
(100%) w oknie faktury dodano nip nabywcy w celu szybkiego wybierania
(100%) brak nabywcy o podanym nick`u powoduje otworzenie okna = dodawanie nabywcy
(100%) zmieniono format nr faktury na 01/02/09 - nr kolejny w miesiącu/miesiąc/rok
(100%) wydłużono nazwę nabywcy do 90 znaków