Gaw Menadżer Plików

Gaw Menadżer Plików

Drukuj

Program usprawniający katalogowanie, wyszukiwanie i archiwizowanie plików oraz folderów w firmie/domu.

Jego głównym zadaniem jest umożliwienie szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji/dokumentów i jednoczesne wsparcie w sprawnej i dokładnej archiwizacji.

W celu określenia folderów oraz grup, po których program przenosi pliki/foldery na dyski, użytkownik tworzy odpowiednie typy oraz rodzaje, do których przypisane są foldery (sieciowe lub na komputerze użytkownika).

 

 

Konfiguacja typów

Konfiguracja rodzaji

Istnieje również możliwość skonfigurowania aplikacji tak, żeby uruchamiała się zawsze ze startem systemu Windows.

Konfiguracja

Program po uruchomieniu jest zminimalizowany w tray i wyświetla informacje o przypomnieniach ustawionych na plikach (więcej w części o szczegółach plików).

Info

W celu maksymalnego usprawnienia archiwizacji/dodawania plików, program jest zintegrowany z menu kontekstowym systemu Windows (menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem na folderze lub pliku).

Menu kontekstoweMenu kontekstowe folder

Główne okno

W głównym oknie programu dostępne jest menu(po lewej stronie) zawierające funkcje:

Oprócz menu, w głównym oknie mamy informacje o plikach, dla których jest aktywne przypomnienie oraz listę 100 ostatnio dodanych plików.

DODAJ PLIK

Dzięki tej funkcji użytkownik może zarchiwizować przy pomocy programu dowolny plik z dysku.

To samo można uzyskać korzystając z menu kontekstowego Windows poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na pliku, który chcemy zarchiwizować.

 

Z menu kontekstowego wybieramy GawMenadzer co spowoduje otworzenie programu w trybie archiwizowania pliku.

 

Podczas archiwizowania pliku wybieramy typ, rodzaj, ewentualny podfolder.

Program zgodnie z konfiguracją przenosi plik w odpowiednie miejsce na dysku, a dane zapisuje w bazie danych.

Menu kontekstowe

LISTA KATALOGÓW

Lista katalogów umożliwia szybkie wyszukiwanie interesujących nas katalogów.

Program umożliwia zawężanie wyników przy pomocy typów i rodzajów oraz nazwy katalogu.

W wyniki wyszukiwania można się w klikać otwierając katalog w exploratorze Windows lub w programie, który jest wskazany w konfiguracji. Dodatkowo można wyświetlić szczegóły katalogu.

SZCZEGÓŁY KATALOGU

W szczegółach katalogu aplikacja wyświetla wszystkie informacje o wybranym katalogu.

Dodatkowo wyświetlane są wszystkie pliki znajdujące się w danym katalogu.

Każdy plik z listy można otworzyć lub przejść do jego szczegółów.

LISTA PLIKÓW

Lista plików umożliwia szybkie wyszukiwanie interesujących nas plików.

Program umożliwia zawężanie wyników przy pomocy typów i rodzajów oraz nazwy pliku, komentarzu.

W wyniki wyszukiwania można się w klikać otwierając plik lub szczegóły z danymi.

SZCZEGÓŁY PLIKU

Szczegóły pliku wyświetlają informacje o danym pliku:

 

Na wyświetlony pliku użytkownik może dodatkowo wykonać:

 

KONFIGURACJA

W konfiguracji użytkownik może ustawić, zmienić oraz dodać podstawowe funkcje programu: