KeszFlox wer. 0.12

KeszFlox wer. 0.12

Drukuj
WYKONANE - 0 %
DODANE

(0%) wyświetlanie przychodu - kryterium nazwa przychodu

MODUŁ PLANOWANIA ZAKUPÓW - WYDATKÓW

(0%) DODANIE TABELI [PLANOWANE ZAKUPY]
(0%) DODANIE OKNA
UMOŻLIWIAJĄCEGO DODANIE ZAKUPÓW
(0%) DODANIE OKNA UMOŻLIWIAJĄCEGO ZMIANĘ ZAKUPÓW
(0%) DODANIE OKNA UMOŻLIWIAJĄCEGO LISTOWANIE ZAKUPÓW

(0%) DODANIE FUNKCJI WYDRUKU - ZAPLANOWANYCH ZAKUPÓW

(0%) AKTUALIZATOR

SPRAWDZANIE BAZY DANYCH

(0%) sprawdzanie tabel
(0%) sprawdzanie pól w tabelach
(0%) tworzenie brakujących tabel
(0%) tworzenie brakujących pól
(0%) tworzenie bazy jeżeli jej nie ma

Zmienione