KeszFlox wer. 0.08

KeszFlox wer. 0.08

Drukuj
WYKONANE 100%
POPRAWIONE

(100%) BŁĄD PRZY IMPORTOWANIU KATEGORII BUDŻETOWYCH
(100%) BŁĄD PRZY ZAPISIE KATEGORII BUDŻETOWEJ - NIE PRZYJMUJE WARTOŚCI PO PRZECINKU
(100%) SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA