Jan Ortograf wer. 0.05

Jan Ortograf wer. 0.05

Drukuj
WYKONANE (95%)

DODANE
Baza danych
(100%) do tabeli wyniki dodać kolumne "wpisanyWyraz"

Interfejs
Wybór ucznia
(100%) Wyświetlanie statystyk gry

Okno nauki
(0%) Przycisk odtwórz dźwięk
(100%) Zapamiętywanie statystyk gry aktualnej
(100%) Zapisywanie w bazie danych dot. błędów i poprawnych odpowiedzi
(100%) Wyświetlanie imienia i zdjęcia
(100%) Wyświetlanie statystyk sumarycznych
(100%) Odświeżanie statystyk po każdym zweryfikowaniu wpisanego słowa
(100%) Przy wejściu w tryb gry od razu losowanie wyrazu
(0%) Dodać punkty ucznia przy dobrej odpowiedzi

POPRAWIONE

Okno nauki
(100%) Po zweryfikowaniu nadal odtwarzany jest dźwięk "proszę napisać...."