GoXtreme Timing System wer. 0.12

GoXtreme Timing System wer. 0.12

Drukuj
WYKONANE 100%

DODANE:

(100%) informacje dodatkowe o kliencie - najlepszy czas klienta

POPRAWIONE

(100%) wydruk czasów (per gokart)
(100%) poprawienie współrzędnych wydruku ogólnego + zaznaczenie najlepszego czasu + dodanie logo
(100%) wysyłanie emaili - usuniecie przycisku wyślij do wszystkich, checkListBox- zaznaczanie jednym kliknięciem
(100%) powiększenie danych na tablicy wyników