GoXtreme Timing System wer. 0.17

GoXtreme Timing System wer. 0.17

Drukuj
WYKONANE 100%
DODANE

Baza danych
Tabele
(100%) Karty stałego klienta | Pola: idKarty, dataWydrukowania, aktywna

Procedury
(100%) Dodawanie karty
(100%) Wyszukiwanie karty
(100%) Blokowanie aktywnych kart klienta
(100%) Lista kart klienta
(100%) Lista aktywnych kart klient
(100%) WeryfikacjaCzyKartaKlientaJestAktywna

Program

(100%) Dodanie kryterium związanego z ilościami punktów lojalnościowych przy wysyłaniu smsów do klientów

Drukowanie kart

(100%) Sprawdzanie ilości aktywnych kart klienta, jeżeli aktywnych > 0 info ze zostaną zablokowane
(100%) Ustawienie statusu na nieaktywny wszystkich kart, klienta

(100%) Dodanie nowej narty i pobranie jej Id
(100%) Kod kreskowy na karcie w formacie(kod klienta + kod karty)
(100%) Wydrukowanie karty

Moduł wczytywania kodów kreskowych z czytnika - wyszukiwanie klienta

(100%) Sprawdzać czy kod kreskowy zawiera tylko nr klienta/oświadczenia czy również nr karty
(100%) Dla kodów które zawierają nr karty sprawdzić czy dana karta klienta jest aktywna
(100%) Dla kart nieaktywnych wyświetlić informacje "Karta nieaktywna!!! Zatrzymaj kartę!"

Lista klientów

(100%) Dodać ilość punktów w ostatniej kolumnie

Rejestracja wyścigów


(100%) wszystkie czasy rejestrowane przez program
(100%) przypisanie klienta do już rozpoczętego wyścigu dopisuje jego id
(100%) przy przypisywaniu klienta do już rozpoczątego wyściug update w bazie czy wyścig płatny
(100%) przy przypisywaniu klienta do już rozpoczętego wyścigu update w bazie gratyfikacji

POPRAWIONE

(100%) Generowanie hasła zmienione tylko na numeryczne
(100%) Wyświetlanie na tablicy wyników

Wysyłanie smsów
(100%) informacja o wysłanych smsach błąd /n powinno byc \n
(100%) przy wklejaniu treści nie odświeża się ilość znaków
(100%) w smsie zamiast ó 0

(100%) wyjątek dekoder przesuwa komunikaty - algorytm dekodujący rozbudowany
(100%) nie odświeża się stan gokartów po kliknięciu w szczegóły wyścigu.
(100%) błąd odświeżania dataGrid w szczegółach wyścigu - użyć invoke
(100%) wydruk indywidualny - zła ilość okrążeń i złe okrążenie najlepsze
(100%) form klient tabulatorem nie da się przejść do nr telefonu