Projekt i implementacja sieciowej gry interaktywnej

Projekt i implementacja sieciowej gry interaktywnej

Drukuj
Autor: Michał Gawryluk
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
Specjalność:Zarządzanie zasobami informacyjnymi

 

Założeniem projektu było stworzenie gry MMORPG (Massive-Multiplayer Online Role Playing Game) czyli gry, w której duża liczba graczy będzie mogła spotkać się ze sobą w wirtualnym świecie.

 

Opis architektury aplikacji serwerowej

Interaktywność została zapewniona dzięki graficznemu pełnemu animacji czasu rzeczywistym interfejsowi użytkownika.

Dynamika i wydajność animacji uzyskana została poprzez zastosowanie DirectX 9.0 - interfejsu programisty (API) który zapewnia niskopoziomowy dostęp do sprzętu.

Projekt przewidywał elastyczność wdrażania zmian, zapewniono to dzięki aplikacji aktualizatora która poprzez porównanie sum kontrolnych MD5 aktualizuje pliki gry.
Wszystkie dane wykorzystywane przez grę są zapisane w plikach konfiguracyjnych - zmiany oraz dalszy rozwój projektu nie wymaga ingerencji w kod programu.

Interfejs użytkownika

 

 

 

 

Wybór postaci

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami przy pomocy aplikacji administracyjnej mają możliwość zaprojektowania mapy świata, zmiany wszystkich parametrów gry, danych o graczach oraz ich postaciach. Wszystkie poprawki i zmiany wdrażane przez administratorów będą w sposób automatyczny instalowane na stacjach roboczych graczy dzięki funkcjonalności jaką oferuje aplikacja aktualizatora. Aplikacja klienta poprzez interfejs graficzny umożliwia graczowi grę, podczas której komunikuje się z serwerem gry. Nadzoruje on wszystkie procesy w systemie poprzez generowanie zdarzeń oraz informowanie o ich wystąpieniu klientów gry. Wymienione powyżej aplikacje zapewniają, że w produkt końcowy będzie w pełni modyfikowany i łatwy do rozbudowania.