KeszFlox Android wer. 0.09

KeszFlox Android wer. 0.09

Drukuj
Dodane:

(100%) Długie przycisniecie wyswietla menu - Wszystkie listy (wydatki, przychody,budzety)

Okno główne
(100%) dlugie przycisniecie wyswietla menu (dodaj wydatek/lista wydatkow/cofnij)
(100%) przekazanie zdarzenia

Wydatki
(100%) dlugie przycisniecie wyswietla menu (dodaj wydatek,edycja, usuń,filruj)
(100%) przekazanie zdarzenia


Budżet
(100%) dlugie przycisniecie wyswietla menu (dodaj wydatek/budżet/przychod,edycja, usuń)
(100%) przekazanie zdarzenia

Kategorie Budżetu
(100%) dlugie przycisniecie wyswietla menu (dodaj wydatek/budżet/przychod,edycja, usuń)
(100%) przekazanie zdarzenia

Przychody
(100%) dlugie przycisniecie wyswietla menu (dodaj wydatek/budżet/przychod,edycja, usuń)
(100%) przekazanie zdarzenia
(100%) Dodawanie wydatku rozszerzone o wybieranie kategorii pobranej z długiego klikniecia


Poprawione