KeszFlox Android wer. 0.08

KeszFlox Android wer. 0.08

Drukuj
Bilans
(100%) layout pokazujacy podsumowanie bilansu
*suma budzetow
*suma wydatkow
*wykorzystanie budzetu
*suma przychodow
*wykorzystanie przychodow
(100%) filtrowanie po dacie od do
(100%) zaciaganie danych
(100%) wyswietlanie
(100%) menu + cofanie

Eksport danych
(100%) csv w celu uruchomienia w excelu

Dodanie reklam Google

(100%) Lista wydatkow, przychodow, OknoGlowne, Budzety
(100%) Dodawanie zmiana: wydatku, przychodu, budzetu

Lista wydatków/filtrowanie listy
(100%) jezeli w liscie jest filt na date przekazywac date od do do modulu filtrujacego
(100%) przycisk czyść filtr
(100%) zmiana przycisku anuluj na back

(0%) Dodanie jezyka niemieckiego

Poprawki

(100%) Lista przychodow przesortowana malejaca
(100%) W oknie glownym naglowek - kolejnosc pol - Przychod, Wydatki, Budzet, Zuzyty

(100%) Eksport - dopasowanie checkboxów wielkościa do filtru wydatków