KeszFlox Android wer. 0.06

KeszFlox Android wer. 0.06

Drukuj
Dodane:

Wydatek
(100%) przy probie dodania wydatku sprawdzac czy istnieja kategorie jezeli nie przekierowac do konfiguracji
(100%) nie podpowiada sie ostatnio wybrana data


Budzet
(100%) import kategorii/kwot budżetu z innego budżetu
(100%) wyświetlenie listy budżetów
(100%) zmiana nagłówka
(100%) wybranie budżetu z którego robiony bedzie import
(100%) przekazanie id_budżetu z którego robiony bedzie import
(100%) selecty zawierajacy liste kategorii z kwotami
(100%) lista kategorii z kwotami do importu
(100%) lista kategorii z kwotami z danego budzetu
(100%) weryfikacja czy dana kategoria nie istnieje już w budżecie docelowym
(100%) jezeli istnieje informacja ze nie zostala zaimportowana
(100%) jezeli nie istnieje dodanie kategorii i kwoty
(100%) tworzenie list - do importu (idKat,kwota) bledna (kategoria)
(100%) wyświetlenie informacji o ilości dodanych blednych kategorii i do importu
(100%) ZAPIS W BAZIE
(100%) wyswietlanie informacji o zakonczeniu importu

edycja kategorii
(100%) sprawdzanie czy kategoria o podaniej nazwie nie istnieje

Eksport plikow
(100%) pliki keszFlox
(100%) layout
(100%) algorytmy
(100%) zasilanie layoutu danymi data od do
(100%) przy kliknieciu pokazywanie datePicker z wybrana ostantio data
(100%) eksport danych
(100%) sprawdzenie odhaczonych danych
(100%) wykonienie selectow na bazie
(100%) informacja o ilosci rekordow do eksportu            
(100%) zapis danych
struktura danych wydatek
nazwaWydatkukategoriakwotadatakomentarz

struktura danych budżet
idBudzetdataOddataDo
struktura kat. budzetu
idBudzetkategoriakwota

(100%) blad weryfikacji czy w dacie od do istnieje budżet - do poprawy rowniez weryfikacja przy dodawania budzetuFiltrowanie listy
(100%) date od do przeniesc do przyciskow
(100%) nie podpowiada sie data wybrana data

Poprawione:

dodawanie kate. budżetu
(100%) przeladowac dane listy wyboru po klikciu menu

wydatek
(100%) przeladowac dane listy wyboru po klikciu menu

Okno główne
(100%) widoczne tylko kategorie z wydatkami...
(100%) po dodaniu wydatku brak danych w progressbar'ach
(100%) dodane podMenu konfiguracja

Budżet
(100%) nieprawidlowy select sprawdzajacy czy istnieje budzet w danym okresie

Lista budżetów
(100%) brak ikon w menu

(100%) zmiana layoutów