KeszFlox Android wer. 0.02

KeszFlox Android wer. 0.02

Drukuj
Wydatek
(100%) dodanie opcji scrollowania
(100%) poprawienie layoutu - wyskalowanie przyciskow i tekstu procentowe
(100%) wybrana data przechowywana w oddzielnym polu
(100%) dodanie przycisku usun wydatek
(100%) usuwanie wydatku z bazy
(100%) usunac przyciski zapisz, anuluj, usun
(100%) Dodac menu z zapisz, anuluj, usun


Kryteria filtrowania wydatkow
(100%) dodac layout kryteriow
1. data od do
2. lista multicheck z lista kategorii

(100%) po kliknieciu zwrot dodac kryterium do selecta listy wydatkow
(100%) Dodać menu zaznacz wszystkie kategorie oraz oznacz wszystkie kategorie

Lista wydatkow:
(100%) Liste przesortowac rosnaco po dacie wydatku
(100%) W naglowku informacja ze lista jest przesortowana
(100%) Od razu lista od pierwszego danego miesiaca do dzis.
(100%) przerobić menu
(100%) W menu dodać usuń filtr