Aktualności  

15.01.2013
Android
Opracowanie wersji beta AliorKantor Widget

Program pokazujący aktualne kursy ze strony Alior Kantor na pulpicie telefonu/tabletu

04.06.2012
Poprawki SportMetrix:
stabilność,
naliczanie kalorii,
wyświetlanie trasy googleMap,
eksport kml i inne :)

17.04.2012
Początek wdrażania nowych etapów do Quizzex'a:

-odpowiedzi na czas

-zebranie określonej ilości dobrych odpowiedzi
-kasyno - obstaw i wygraj lub strać
-saper - błędna odpowiedź eliminuje z etapu
-snajper - odpowiadający wskazuje następnego odpowiadającego


05.04.2012
Rusza projekt kalorex dla systemu Android

27.02.2012
Aktualizacja bazy pytań Quizzexa 216 nowych pytań i dwie nowe kategorie: Polska, literatura

27.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.2 - obsługa Android 3.2 oraz 4+

22.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.1 - poprawiona obsługa ekranów o małych rozdzielczościach

20.02.2012
Quizzex - Rozpoczęcie prac nad obsługa różnych wielkości ekranów telefonów

19.02.2012
Wznowienie prac nad systemem XtremeTiming - obsługa toru kartingowego

18.02.2012
Zakończenie prac nad aplikacją Quizzex.
Dostępna jest na AndroidMarket.


 

KeszFlox wer. 0.02

KeszFlox wer. 0.02

PDFDrukujEmail
WYKONANE 100%


DODANE:

Zarządzanie kategoriami

(100%) dodawanie
(100%) blokowanie

(100%) zmodyfikowana baza - dodane w tabeli kategorie, kolumna aktywne typ bool


Budżetowanie

(100%) baza rozbudowana o budżet (od,do, kwota, osoba)
(100%) baza rozbudowana o budżetowanie w podziale na kategorie (idkategori, kwota) - powiazane z budżetem

formatki:
dodawanie budżetu:

(100%) wprowadzanie danych
(100%) zmiana danych
(100%) walidacja czy nie jest już wpisany budżet na dany okres danego użytkownika
(100%) zapis w bazie
(100%) wprowadzanie danych kategorii budżetu
(100%) podsumowanie wprowadzonych kategorii budżetu
(100%) zmiana już wprowadzonych kategorii
(100%) walidacja czy suma wszystkich kategorii nie przekracza budżetu całościowego
(100%) walidacja czy dana kategoria nie jest już budżetowana w danym budżecie
(100%) import kategorii budżetu z wprowadzonego wcześniej budżetu

sprawdzanie budżetu:

(100%) dodana opcja do menu sprawdź budżet
(100%) dodana opcja do menu dodaj kateorie do budżetu

form sprawdzBudzet

(100%) określenie widełek czasowych
(100%) wyświetlenie listy budżetów które spełniają widełki
(100%) podsumowanie ogólne(nagłówek) kwota budżetu,kwota wydatków z danego okresu budżetowego
(100%) podsumowanie szczegółowe(per kategoria) kwota budżetu kategorii,kwota wydatków w kategorii z danego okresu budżetowego + różnica
(100%) export do excela

form listaBudzetow

(100%) wyświetlanie danych budżetów
(100%) kryteria wyświetlania list - osoba, dataod, datado

przejście z listy w zależności od rodzaju:

(100%) 1. raportowanie
(100%) 2. dodawanie kategorii

   
| piątek, 19. sierpnia 2022 || Designed by: LernVid.com |