Aktualności  

15.01.2013
Android
Opracowanie wersji beta AliorKantor Widget

Program pokazujący aktualne kursy ze strony Alior Kantor na pulpicie telefonu/tabletu

04.06.2012
Poprawki SportMetrix:
stabilność,
naliczanie kalorii,
wyświetlanie trasy googleMap,
eksport kml i inne :)

17.04.2012
Początek wdrażania nowych etapów do Quizzex'a:

-odpowiedzi na czas

-zebranie określonej ilości dobrych odpowiedzi
-kasyno - obstaw i wygraj lub strać
-saper - błędna odpowiedź eliminuje z etapu
-snajper - odpowiadający wskazuje następnego odpowiadającego


05.04.2012
Rusza projekt kalorex dla systemu Android

27.02.2012
Aktualizacja bazy pytań Quizzexa 216 nowych pytań i dwie nowe kategorie: Polska, literatura

27.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.2 - obsługa Android 3.2 oraz 4+

22.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.1 - poprawiona obsługa ekranów o małych rozdzielczościach

20.02.2012
Quizzex - Rozpoczęcie prac nad obsługa różnych wielkości ekranów telefonów

19.02.2012
Wznowienie prac nad systemem XtremeTiming - obsługa toru kartingowego

18.02.2012
Zakończenie prac nad aplikacją Quizzex.
Dostępna jest na AndroidMarket.


 

GawMenadżerPlików wer. 0.13

GawMenadżerPlików wer. 0.13

PDFDrukujEmail
wykonane 100%
dodane:

(100%)  ikony i grafika w całej aplikacji
(100%)  komentarz w tabeli pliki, oraz dodawanie go w szczegółach pliku
(100%)  szczegóły katalogu - w liście plików dodane szczegóły - otwierają szczegóły pliku
(100%)  wyszukiwania pliku: opcje szukania po typach i rodzaju
(100%)  w archiwizowanie katalogu przy usuwaniu pliku messbox w z potwierdzeniem usunięcia
(100%)  wyszukiwanie pliku szukanie tekstu w komentarzach
(100%)  możliwość wyboru szukania po nazwie pliku i komentarzach - checkbox`y

wyszukiwanie katalogu:

(100%)  opcja szukania po nazwie katalogu
(100%)  opcja szukania po nazwie podkatalogu

(100%)  przycisk otwórz plik w szczegółach pliku
(100%)  możliwość usuwania folderu tylko z bazy lub tylko z dysku- checkboxy usuń z bazy, usuń z dysku
(100%)  przy pakowaniu katalogu (zip) okno do wprowadzenia nazwy pliku zip
(100%)  konfiguracja - ścieżka winrar
(100%)  szczegóły pliku - otwieranie katalogu (explorer)
(100%)  szczegóły katalogu - edycja danych: typ, rodzaj
(100%)  szczegóły katalogu - otwieranie katalogu(explorer), uruchamianie w programie(jeśli jest podany)

szczegóły katalogu - przenoszenie do innego folderu -> przerzucenie folderu do dodaj katalog - z opcja update danych

(100%)  1. pobieranie danych przenoszonego folderu
(100%)  2. uzupełnienie pobranych danych
(100%)  3. wybór nowych danych

(100%)  4. przeniesienie folderu - weryfikacja czy ścieżka zmieniana != ścieżce docelowej(100%)  5. update bazy
(100%)  6. powrót do podglądu katalogu - update danych(100%)  szczegóły pliku - wysyłanie maila z przeglądanym plikiem

poprawione:

(100%)  konfiguracja typy - nie działający update program skojarzony, folderSkanowany
(100%)  lista katalogów - zmieniony opis przycisku odśwież listę
(100%)  błąd insert przy dodawaniu pliku

(100%)  wyszukiwanie pod folderów w dodawaniu plików- wyświetlały się nazwy z /
(100%)  błąd przy dodawaniu katalogu - niepoprawna składnia insert
(100%)  błąd przy wyborze rodzaju pomimo ze typ nie był katalogowany po rodzaju do pod folderu wpisywał się rodzaj.
(100%)  błąd przy dodawaniu pliku do już istniejącego katalogu- w bazie zakładał się kolejny katalog.
(100%)  generowanie ścieżki przy archiwizacji pliku - dodawanie pustych wartości z "\"
(100%)  błąd przy archiwizowaniu katalogu archiwizowanego po rodzaju (rodzaj dodawany jest do podkatalogu zamiast do katalogu)
(100%)  archiwizowanie katalogu - przy dzieleniu nazwy przy użyciu separatora jeżeli występuje podkatalog należy automatycznie zaznaczyć check box otwórz podkatalog.
(100%)  błąd przy pakowaniu archiwizowanego katalogu
(100%)  błąd przy przekazywaniu skasowanego katalogu do programu jako plik zip
(100%)  szczegóły pliku - podczas przenoszenie pliku do innego folderu nie zmieniała się litera folderu
(100%)  po wyświetleniu szczygłów pliku nie pokazywała się nazwa pliku w txt
(100%)  szczegóły pliki podczas przenoszenie pliku plik był przenoszony do nieprawidłowego katalogu

   
| piątek, 19. sierpnia 2022 || Designed by: LernVid.com |