Aktualności  

15.01.2013
Android
Opracowanie wersji beta AliorKantor Widget

Program pokazujący aktualne kursy ze strony Alior Kantor na pulpicie telefonu/tabletu

04.06.2012
Poprawki SportMetrix:
stabilność,
naliczanie kalorii,
wyświetlanie trasy googleMap,
eksport kml i inne :)

17.04.2012
Początek wdrażania nowych etapów do Quizzex'a:

-odpowiedzi na czas

-zebranie określonej ilości dobrych odpowiedzi
-kasyno - obstaw i wygraj lub strać
-saper - błędna odpowiedź eliminuje z etapu
-snajper - odpowiadający wskazuje następnego odpowiadającego


05.04.2012
Rusza projekt kalorex dla systemu Android

27.02.2012
Aktualizacja bazy pytań Quizzexa 216 nowych pytań i dwie nowe kategorie: Polska, literatura

27.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.2 - obsługa Android 3.2 oraz 4+

22.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.1 - poprawiona obsługa ekranów o małych rozdzielczościach

20.02.2012
Quizzex - Rozpoczęcie prac nad obsługa różnych wielkości ekranów telefonów

19.02.2012
Wznowienie prac nad systemem XtremeTiming - obsługa toru kartingowego

18.02.2012
Zakończenie prac nad aplikacją Quizzex.
Dostępna jest na AndroidMarket.


 

Gaw Menadżer Plików

Gaw Menadżer Plików

PDFDrukujEmail

Program usprawniający katalogowanie, wyszukiwanie i archiwizowanie plików oraz folderów w firmie/domu.

Jego głównym zadaniem jest umożliwienie szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji/dokumentów i jednoczesne wsparcie w sprawnej i dokładnej archiwizacji.

W celu określenia folderów oraz grup, po których program przenosi pliki/foldery na dyski, użytkownik tworzy odpowiednie typy oraz rodzaje, do których przypisane są foldery (sieciowe lub na komputerze użytkownika).

 

 

Konfiguacja typów

Konfiguracja rodzaji

Istnieje również możliwość skonfigurowania aplikacji tak, żeby uruchamiała się zawsze ze startem systemu Windows.

Konfiguracja

Program po uruchomieniu jest zminimalizowany w tray i wyświetla informacje o przypomnieniach ustawionych na plikach (więcej w części o szczegółach plików).

Info

W celu maksymalnego usprawnienia archiwizacji/dodawania plików, program jest zintegrowany z menu kontekstowym systemu Windows (menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem na folderze lub pliku).

Menu kontekstoweMenu kontekstowe folder

Główne okno

W głównym oknie programu dostępne jest menu(po lewej stronie) zawierające funkcje:

 • DODAJ PLIK – ręczne dodawanie pliku
 • DODAJ KATALOG – ręczne dodawanie katalogu
 • SZUKAJ KATALOGU – możliwość przeszukiwania, katalogów zarchiwizowanych przy pomocy programu
 • SZUKAJ PLIKU – możliwość przeszukiwania plików zarchiwizowanych przy pomocy programu
 • KONFIGURACJA – konfiguracja programu
 • MINIMALIZUJ DO TRAY – minimalizacja programu

Oprócz menu, w głównym oknie mamy informacje o plikach, dla których jest aktywne przypomnienie oraz listę 100 ostatnio dodanych plików.

DODAJ PLIK

Dzięki tej funkcji użytkownik może zarchiwizować przy pomocy programu dowolny plik z dysku.

To samo można uzyskać korzystając z menu kontekstowego Windows poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na pliku, który chcemy zarchiwizować.

 

Z menu kontekstowego wybieramy GawMenadzer co spowoduje otworzenie programu w trybie archiwizowania pliku.

 

Podczas archiwizowania pliku wybieramy typ, rodzaj, ewentualny podfolder.

Program zgodnie z konfiguracją przenosi plik w odpowiednie miejsce na dysku, a dane zapisuje w bazie danych.

Menu kontekstowe

LISTA KATALOGÓW

Lista katalogów umożliwia szybkie wyszukiwanie interesujących nas katalogów.

Program umożliwia zawężanie wyników przy pomocy typów i rodzajów oraz nazwy katalogu.

W wyniki wyszukiwania można się w klikać otwierając katalog w exploratorze Windows lub w programie, który jest wskazany w konfiguracji. Dodatkowo można wyświetlić szczegóły katalogu.

SZCZEGÓŁY KATALOGU

W szczegółach katalogu aplikacja wyświetla wszystkie informacje o wybranym katalogu.

Dodatkowo wyświetlane są wszystkie pliki znajdujące się w danym katalogu.

Każdy plik z listy można otworzyć lub przejść do jego szczegółów.

 • Zakładka umożliwia również wykonanie kilku operacji na przeglądanym katalogu: Edycja danych - zmiana rodzaju, Typy
 • Przenoszenie do innego katalogu
 • Otwieranie katalogu w exploratorze
 • Otwieranie w przypisanym programie
 • Usuwanie katalogu

LISTA PLIKÓW

Lista plików umożliwia szybkie wyszukiwanie interesujących nas plików.

Program umożliwia zawężanie wyników przy pomocy typów i rodzajów oraz nazwy pliku, komentarzu.

W wyniki wyszukiwania można się w klikać otwierając plik lub szczegóły z danymi.

SZCZEGÓŁY PLIKU

Szczegóły pliku wyświetlają informacje o danym pliku:

 • Nazwa pliku
 • Data dodania
 • Data przypomnienie
 • Gdzie dany plik jest skatalogowany
 • Do jakiego typu oraz rodzaju jest przypisany

 

Na wyświetlony pliku użytkownik może dodatkowo wykonać:

 

 • modyfikacje danych pliku
 • przenieść plik do innego katalogu
 • skasować plik
 • otworzyć plik
 • otworzyć katalog zawierający plik w exploratorze
 • wysłać emailem plik domyślnym programem pocztowym
 • wysłać emailem link do liku domyślnym programem pocztowym

KONFIGURACJA

W konfiguracji użytkownik może ustawić, zmienić oraz dodać podstawowe funkcje programu:

 

 • dodaj obsługę katalogów i plików z menu kontekstowego – umożliwia obsługę menadżera z menu kontekstowego
 • WSKAŻ/ZMIEŃ BAZE DANYCH – umożliwia wskazanie bazy danych(domyślnie w folderze z programem, ale w przypadku firmy możliwe jest umieszczenie jej w sieci LAN tak żeby wielu użytkowników jednocześnie korzystało w danych)
 • RODZAJE – konfiguracja rodzajów, dzięki którym program wykonuje archiwizacje
 • TYPY – konfiguracja typów, dzięki którym program wykonuje archiwizacje
 • WSKAŻ LOKALIZACJE WINRAR – domyślnie c:/program files/ - ścieżka wymagana do pakowania katalogów.
 • URUCHAMIAJ RAZEM Z SYSTEMEM – umożliwia uruchamianie programu razem z systemem Windows
   
| wtorek, 21. maja 2024 || Designed by: LernVid.com |