Aktualności  

15.01.2013
Android
Opracowanie wersji beta AliorKantor Widget

Program pokazujący aktualne kursy ze strony Alior Kantor na pulpicie telefonu/tabletu

04.06.2012
Poprawki SportMetrix:
stabilność,
naliczanie kalorii,
wyświetlanie trasy googleMap,
eksport kml i inne :)

17.04.2012
Początek wdrażania nowych etapów do Quizzex'a:

-odpowiedzi na czas

-zebranie określonej ilości dobrych odpowiedzi
-kasyno - obstaw i wygraj lub strać
-saper - błędna odpowiedź eliminuje z etapu
-snajper - odpowiadający wskazuje następnego odpowiadającego


05.04.2012
Rusza projekt kalorex dla systemu Android

27.02.2012
Aktualizacja bazy pytań Quizzexa 216 nowych pytań i dwie nowe kategorie: Polska, literatura

27.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.2 - obsługa Android 3.2 oraz 4+

22.02.2012
Aktualizacja dla Quizzexa ver. 1.1 - poprawiona obsługa ekranów o małych rozdzielczościach

20.02.2012
Quizzex - Rozpoczęcie prac nad obsługa różnych wielkości ekranów telefonów

19.02.2012
Wznowienie prac nad systemem XtremeTiming - obsługa toru kartingowego

18.02.2012
Zakończenie prac nad aplikacją Quizzex.
Dostępna jest na AndroidMarket.


 

Projekt i implementacja sieciowej gry interaktywnej

Projekt i implementacja sieciowej gry interaktywnej

PDFDrukujEmail
Autor: Michał Gawryluk
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
Specjalność:Zarządzanie zasobami informacyjnymi

 

Założeniem projektu było stworzenie gry MMORPG (Massive-Multiplayer Online Role Playing Game) czyli gry, w której duża liczba graczy będzie mogła spotkać się ze sobą w wirtualnym świecie.

 

Opis architektury aplikacji serwerowej

Interaktywność została zapewniona dzięki graficznemu pełnemu animacji czasu rzeczywistym interfejsowi użytkownika.

Dynamika i wydajność animacji uzyskana została poprzez zastosowanie DirectX 9.0 - interfejsu programisty (API) który zapewnia niskopoziomowy dostęp do sprzętu.

Projekt przewidywał elastyczność wdrażania zmian, zapewniono to dzięki aplikacji aktualizatora która poprzez porównanie sum kontrolnych MD5 aktualizuje pliki gry.
Wszystkie dane wykorzystywane przez grę są zapisane w plikach konfiguracyjnych - zmiany oraz dalszy rozwój projektu nie wymaga ingerencji w kod programu.

Interfejs użytkownika

  • Baza danych zaprojektowanej w mssql`u 2005 – baza przechowuje dane o wszystkich obiektach, przedmiotach, istotach, umiejętnościach, postaciach graczy oraz posiadanych przez nich umiejętnościach i przedmiotach

 

  • Aplikacja serwera gry – aplikacja połączona z MsSql`em, odpowiedzialna za generowanie zdarzeń w wirtualnym święcie i rozsyłania odpowiednich informacji do aplikacji klienta.

 

  • Aplikacja klienta – interfejs gry, aplikacja łącząca się z serwerem gry, dzięki otrzymanym danym wizualizuje wirtualny świat oraz umożliwia grę

 

  • Aplikacja administracyjna – aplikacja umożliwiająca zarządzanie wszystkimi danymi gry zapisanymi w bazie MSSQL.

 

  • Aktualizator – aplikacja uruchamiana po stronie użytkownika sprawdzająca sumy kontrolne (checksum md5) aplikacji klienta oraz wszystkich plików konfiguracyjnych i graficznych. Aktualizator w razie niezgodności sumy kontrolnej aktualizuje pliki przechowywane na komputerze klienta.

Wybór postaci

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami przy pomocy aplikacji administracyjnej mają możliwość zaprojektowania mapy świata, zmiany wszystkich parametrów gry, danych o graczach oraz ich postaciach. Wszystkie poprawki i zmiany wdrażane przez administratorów będą w sposób automatyczny instalowane na stacjach roboczych graczy dzięki funkcjonalności jaką oferuje aplikacja aktualizatora. Aplikacja klienta poprzez interfejs graficzny umożliwia graczowi grę, podczas której komunikuje się z serwerem gry. Nadzoruje on wszystkie procesy w systemie poprzez generowanie zdarzeń oraz informowanie o ich wystąpieniu klientów gry. Wymienione powyżej aplikacje zapewniają, że w produkt końcowy będzie w pełni modyfikowany i łatwy do rozbudowania.

   
| wtorek, 21. maja 2024 || Designed by: LernVid.com |